Programació a mida - aventatges i consideracions

Tuesday, Apr 19, 2016| Tags:

Molt sovint, els responsables d’una empresa han de pendre la decisió sobre quin software implantar. I en aquest punt hi han dos opcions: O decantar-se cap a un producte fet i existent, o contractar a algú que li faci a mida. Les dos opcions ténen ventatges i inconvenients. Depèn del tipo de software a implantar, les característiques de l’empresa, el personal involucrat, els processos de negoci, i les interdependències que hi ha entres aquests.

Aventatges del software fet a mida

  1. La ventage més inmediata del software fet a mida és que s’adeqüa perfectament a les necessitats del negoci. Sovint hi han empreses que es troven que han adquirit un paquet estàndard, i en el proçes d’implantació es troven que hi han funcionalitats que no utilitzaràn (i per les que han pagat), pero també es troven mancançes que élls necessiten i que el software no contempla.

  2. El software fet a mida té la capaçitat de crèixer de forma paralela amb el negoci. A mesura que l’empresa creix, i sota demanda, es pot anar extenent el sistema per incorporar-hi les noves funcionalitats que li calen. Dins els paquets estàndard, a vegades passa que el producte que en el seu moment es va adquirir s’ha quedat petit o obsolet, i fer el canvi a un programa nou comporta un cost econòmic molt important.

  3. Si està fet per professionals competents, el software fet a mida sol ser més segur de cares a atacs externs. És el inconvenient que sólen tenir productes estàndards com Joomla o Wordpress, per exemple: Són productes molt utilitzats, pero que solen tenir problemes de seguretat molt estudiats, difosos i documentats per la xarxa.

  4. Ventatges d’interoperabilitat: Al fer un programa a mida, es té la flexibilitat de poder fer que aquest es comuniqui amb altres programes i fonts de dades, per tal d’agilitzar processos de negoci i eliminar duplicitats. En canvi els paquets estàndard solen ser tancats, i, tot i que es poden parametritzar, sol passar que per tal de comunicar-se amb altres programes com poden ser l’ERP o el CRM de l’empresa, calgui implementar algún tipo d’interface, el qual tindrà un cost adicional i també requerirà un manteniment.

  5. El software fet a mida tindrà el manteniment i la vida que vols que tingui. El propietari final n’és l’empresa. I si el proveïdor que li fa el manteniment plega, se’n pot buscar un altre que li continui el desenvolupament. En canvi, amb els paquets estàndards, si el fabricant tanca o decideix que ja no vol seguir mantenint aquest producte, l’empresa tindrà un problema i molt probablement haurà de comprar un software nou. A vegades passa que el fabricant no abandona el producte, sino que per motius estratègics -o de vegades tècnics- treu una nova versió totalment diferent que té implicacions que l’empresa no es pot permetre, i les versions velles deixen d’estar soportades.

  6. Menors costos d’estructura. Amb un software fet a mida pots aprofitar, si vols, el motor existent de base de dades que tingui l’empresa. El servidor d’aplicacions, i el hardware en general. En canvi en el món dels paquets estàndard, sol passar que el proveïdor requereix que el software s’instali en un servidor a part, amb una base de dades específica, etc.. i tots aquests components adicionals ténen tant un cost econòmic com de personal de manteniment.

En definitiva, el desenvolupament d’un software fet a mida pot ser una bona opció per a l’empresa, ja que té un seguit d’aventatges respecte als paquets estàndard com són la flexibilitat, independència del proveïdor, i l’interoperabilitat amb els processos de negoci de l’empresa, permetent d’aquesta manera establir una base sobre la qual fer crèixer el negoci.

C/Freu n.21 Local 6 y 7
17258 l'Estartit (SPAIN)
Tel: 972 751638